تعرفه ها

گواهینامه
معرفی شرکت
شرکت توان سازان جوان در سال 79 جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش های مختلف طراحی، مشاوره و اجرای پروژه مختلف برق رسانی به صنایع، پروژه های ساختمانی و بخش کشاورزی و مسکونی با تکیه بر دانش فنی روز و تجارب مهندسی و اجرایی مدیران تأسیس گردید.
با توجه به روند اجرای پروژه ها در بخش برق رسانی، نیاز به مجموعه ای ساختمانی جهت ارائه خدمات در بخش سازه و این فعالیت نیز در شمار خدمات شرکت قرار گرفت.
همچنین در بخش بازرگانی این شرکت در بخش فروش تجهیزات برقی به عنوان عاملیت فروش شرکت ایران ترانسفو و دفتر فروش شرکت فارس کلید شیراز و تعداد دیگری از سازندگان معتبر نسبت به ارائه خدمات در بخش تامین کالای پروژه های برقی می نماید.
این شرکت همچنین با اخذ رتبه 5 در بخش نیرو و سازه در پروژه های اجرایی آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد.