تعرفه ها

گواهینامه
کلید ها
ترانسفورماتور
اجرای پروژه های برقی و ابنیه
 
شرکت توان سازان جوان به عنوان دفتر فروش شرکت فارس کلید نسبت به ارائه کلیدهای هوایی مثل سکسیونر، رکلوزر،سکشنالایزر،Ass، و دژنکتور هوایی و... می نماید. در این بخش نیز این شرکت آمادگی لازم جهت تأمین کلیه کالاهای برقی و اقلام فوق الذکر را برای مشتریان دارا می باشد.
شرکت توان سازان جوان، به عنوان عاملیت شماره 218 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو در استان البرز به مشتریان ارائه خدمات می نماید.
شرکت توان سازان جوان، با اخذ رتبه 5 در بخش نیرو و سازه در هر دو بخش آماده ارائه خدمات به مشتریان اعم از دولتی و خصوصی می باشد.